Isi Lengkap Sabdotomo Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam Bahasa Jawa

BERITA JOGJA – Sri Sultan Hamengku Buwono X hari ini mengeluarkan Sabdotomo di bangsal Kencana, Kraton Jogjakarta. Berikut ini adalah isi lengkap Sabdotomo yang ditulis Sultan dalam bahasa Jawa. SABDOTOMO Ingsun paring dawuh marang siro kabeh, para putra-putri dalem, sederak dalem, sentono dalem ugo para abdi dalem, lan siro kang duwe kelengahan ono ing kraton […]

Sabdotomo Sri Sultan Hamengku Buwono X

Sabdotomo Sri Sultan Hamengku Buwono X

BERITA JOGJA – Sri Sultan Hamengku Buwono X hari ini mengeluarkan Sabdotomo di bangsal Kencana, Kraton Jogjakarta. Berikut ini adalah isi lengkap Sabdotomo yang ditulis Sultan dalam bahasa Jawa.

SABDOTOMO

Ingsun paring dawuh marang siro kabeh, para putra-putri dalem, sederak dalem, sentono dalem ugo para abdi dalem, lan siro kang duwe kelengahan ono ing kraton Ngayogyakarta, nyambung, karo Sabdo Tomo ingsun naliko suryo kaping 10 mei 2012.

Mangertio, ingsung ugo netepi pranatan,paugeran lan janjiku marang Gusti Allah,Gusti Angung kang kuosa lan cipto ugo marang leluhur kabeh, mulo ingsun paring dawuh yoiku :

 1. Ora iso sopo wae, ngungkuli utowo duwuri mungguhing kraton
 2. Ora iso sopo wae mutus ake utowo rembugan babagan mataram, luwih-luwih kalengahan tanan mataram. Kalebu kang gandeng cenenge karo tatanan pamerintahan, kang biso mutusne Raja.
 3. Marang sopo wae kang kaparingan kalenghan manut karo raja sing maringi kalengahan.
 4. Sing gelem lan ngrumangsnai bagian soko alam lan gelem nyawiji karo alam, kui sing pantes diparingi lan di parengake ngleksana ake dawuh lan iso diugemi yoiku:
  1. pangucap e iso diugemi
  2. ngrumangsani sopo to sejatine
  3. ngugemi asal usule.
  4. kang gumelar iki wis ono kang noto. Dumadi onolir gumanti ora kepareng dirusui.
 5. Sing disebut tedak turun kraton sopo wae lanang utowo wedok, durung mesti diparengake ngleksana ake dawuh kalengahan,kang kadawuh ake wis tinitik. Dadi yen ono kang omong babagan kalengahan noto nagari mataram, sopo wae, luwih-luwih pangageng pangembating projo ora diparengake,lir e kleru utowo luput.
 6. Anane Sabdotomo, kanggo ancer-ancer, parembagan opo wae, ugo paugeran kraton, semono uga negoro, gunak ake undang-undang.
 7. Sabdotomo kang kapungkur kawedarake jumbuh anane undang-undang keistimewaan, jumbuh anane perdais dan danais.
 8. Yen butuh bener ake undang-undang keistimewaan, Sabdotomo lan ngowahi undang-undange kui kabeh dawuh kang perlu dimagerteni lan diugemi.

Dapatkan Berita Jogja Terbaik Setiap Harinya

Komentar